Guo Ji Da Jiang Xiao Shuo Sheng Ji Ban -- AI de Hua de Qi Miao Zhi Lu (Simplified Chinese) (Paperback)